Hledat Přihlásit se Košík CZ / EN / AR

Oznámení partnerům v souvislosti se změnou názvu firmy KVELB s.r.o. na D2Drives

Vážení obchodní partneři,

dne 21. listopadu 2017 uplynulo 26 let od okamžiku založení firmy KVELB.

Za tu dobu jsme spolu s Vámi prošli velký kus cesty a věříme, že naše spolupráce vždy reflektovala naše přání být spolehlivým partnerem a poskytovat služby v co nejvyšší kvalitě a odbornosti.

Tato cesta pro nás nekončí, ba naopak, naším záměrem je kráčet dál stejným směrem.

Abychom toto přání mohli naplnit i v době, kdy se z naší malé rodinné firmy stal zásadní hráč na tuzemském trhu a významný exportér, rozhodli jsme se nabrat svěží vítr do plachet vstupem naší firmy do zcela nového strategického partnerství.

S radostí Vám proto oznamujeme, že do nové éry svých dějin vstupujeme pod křídly nově vznikající strojírenské skupiny D2G. Skupiny, jež je oddána vizi vytvoření symbiotického a kompaktního seskupení firem s mezinárodním dosahem aktivit. Chceme společnými silami dosáhnout vrcholného postavení na trhu průmyslové automatizace a strojírenství. Naším vytyčeným cílem je pokrytí rozmanitých potřeb zákazníků v evropském i světovém měřítku.

V rámci změny, jež zahrnuje také převod 100% obchodního podílu do rukou D2G a.s., dochází ke změně obchodního názvu firmy KVELB s.r.o. na D2Drives s.r.o. Stáváme se tím spolu se dvěma dalšími významnými subjekty s dlouhou tradicí, ale novým názvem (D2Automation – dříve Deimos a D2Manufacturing – dříve OK NAVY), jednou z firem stojících v samotném počátku nové společné cesty.

Co se týče nás jakožto tradičního distributora průmyslových pohonů a Solution Partnera SIEMENS, nedochází tímto krokem k žádným zásadním obratům v naší obchodní a odborné činnosti. Záměrem budoucího rozvoje je udržet a posílit pozici nejvýznamnějšího distributora této značky, ale také přinést našim zákazníkům nové alternativy a možnosti.

Jediným jednatelem firmy zůstávám nadále já, David Hél. Můj otec a zakladatel firmy Ing. Jaroslav Hél svou aktivní účast ve firmě již před časem zcela ukončil.

Spojením se silou D2G získáváme přístup k novému a širšímu spektru zdrojů a know-how. V brzké době budeme schopni v rámci skupiny poskytovat mnohem komplexnější a sofistikovanější služby. Přechodem na centralizovanou správu v různých oblastech administrativy se nám uvolní ruce k vykonávání toho, co umíme nejlépe – návrhu řešení a dodávkám v oblasti průmyslových pohonů.

Synergie stávajících i budoucích členů skupiny přináší nové příležitosti našim dodavatelům, ale také novou úroveň a rozsah služeb našim zákazníkům.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň v letech minulých a zveme Vás ke spolupráci v naší nové éře pod křídly D2G.


David Hél, jednatel D2Drives s.r.o.